Wspomaganie próżniowe w pompach

Wspomaganie próżniowe w pompach, to bardzo ważny element w agregatach pompowych przeznaczonych do współpracy z systemami igłofiltrowymi. Agregaty te, z reguły będą konstruowane w oparciu o pompę współpracują z sekcją próżniową. Dzięki pompie próżniowej, możliwe jest sprawne i efektywne zassanie linii ssawnej przy samym początku pompowania. Możliwe jest także sprawne ponowne zassanie podczas przerw w pracy. W przypadkach odwadniania igłofiltrami, dużą część medium stanowi właśnie powietrze, które należy sprawnie ewakuować, a do tego celu, niezbędna będzie właśnie sekcja próżniowa w pompach do igłofiltrów.

Czy wspomaganie próżniowe w pompach igłofiltrowych jest niezbędne?

Tak jak już wspomnieliśmy powyżej, jest to absolutna konieczność. Podczas pracy systemu igłofiltrowego, wraz z odsysaną wodą, do kolektorów ssawnych trafia także spora ilość powietrza. Następnie jest one ssane do pompy, skąd należy je ewakuować, aby pompa wirowa nie miała możliwości zapowietrzenia się. W tym przypadku więc wspomaganie próżniowe będzie kwestią zdecydowanie kluczową, dla sprawnej pracy całego zestawu igłofiltrowego.

Obecnie, do dyspozycji mamy kilka różnych typów konstrukcyjnych sekcji próżniowych, stosowanych w pompach do igłofiltrów. W dużej mierze będą to systemy zbudowane z pomp próżniowych połączonych z sekcją separatora, który realizuje funkcję oddzielenia powietrza od wody. Mamy także do dyspozycji mechanizm „Venturi” – specjalny inżektor, wytwarzający podciśnienie.

Rodzaje pomp próżniowych stosowanych w agregatach igłofiltrowych.

Sama pompa próżniowa to urządzenie stosowane w technice, zapewniające wytworzenie podciśnienia i usuwanie gazów w zamkniętej przestrzeni. Można tutaj więc wykorzystać różnorodne konstrukcje pod względem komory generującej podciśnienie. Możemy spotkać się z pompami z komorą olejową, czy też bezolejowe (membranowe). W przypadku klasycznych, spalinowych agregatów, zasilanie pompy próżniowej najczęściej realizowane jest z głównego silnika pompy. Zaś w przypadku elektrycznych, często posiadają one własny silnik.

  • Pompy próżniowe olejowe – jest to rozwiązanie wręcz klasyczne i spotykane zdecydowanie najczęściej. Komora wytwarzania podciśnienia w kształcie najczęściej cylindrycznym, a w jej wnętrzu obrotowy rotor w kształcie walca. Rotor wyposażony jest w wysuwalne łopatki. Wysuwają się one pod wpływem ruchu obrotowego i dotykają ścian cylindrycznej komory. Pozwala to na sprawne ewakuowanie powietrza.
  • Bezolejowe lobowe – jest to także bardzo popularne rozwiązanie, coraz częściej stosowane w agregatach pompowych. Komora wytwarzająca podciśnienie jest pozbawiona oleju. Wewnątrz komory obracające się względem siebie loby (czyli takie pazury). Jedynym problemem w tym przypadku pompy próżniowej jest to, iż pracują one bez udziału oleju, a to w przypadku zawilgocenia pompy wewnątrz, może doprowadzić do korodowania wnętrza komory.
  • Membranowe – działają w oparciu o gumową membranę. Na skutek jej zamykania się ewakuowane jest powietrze. Pompy membranowe charakteryzują się wysoką odpornością na wilgoć i wodę w zasysanym powietrzu. Z drugiej strony, przy pracy z igłofiltrami, membrana będzie się szybciej zużywać, ze względu na ciągłą pracę pod wysokim ciśnieniem.
  • Z inżektorem „venturi” – jest to rozwiązanie bardzo popularne w USA. Na przyłączu ssawnym agregatu, dodatkowo zamontowany jest moduł „venturi” oraz sprężarka. System działa na zasadzie takiej, iż dopóki w komorze ssawnej znajduje się powietrze, to jest skutecznie ewakuowane przez system inżektora. Jeśli zaś pojawi się woda, pompa charakteryzuje się silniejszym ssaniem, toteż inżektor nie będzie jej w stanie zassać. Jest to system bardzo prosty w konstrukcji, co ułatwia jego konserwację i ewentualne naprawy.

Jak więc widzimy, mamy tutaj do wyboru kilka różnych rozwiązań, o zróżnicowanych parametrach i warunkach ewakuacji wody.

Podsumowanie

W każdym razie, kluczowe jest to, iż wspomaganie próżniowe w pompach będzie gwarantować ich bezpieczną pracę w systemach igłofiltrowych, co w tym przypadku jest kwestią wręcz kluczową. Różnorodność rozwiązań zaś, pozwala na skuteczny wybór właściwego rozwiązania do konkretnego przypadku.

Więcej szczegółowych informacji na temat wspomagania próżniowego w pompach, można znaleźć pod adresem – https://www.klaudia.eu/baza-wiedzy/wspomaganie-prozniowe-pompach/

Previous Article
Next Article

2 Replies to “Wspomaganie próżniowe w pompach”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *