Uszczelnienia pomp wirowych

Uszczelnienie wału zamontowane w pompie, wpływa na znaczne zwiększenie zakresu jej zastosowania. W przeciwieństwie do pomp nie wyposażonych w uszczelnienie, można osiągnąć większą moc silnika, jak również zakres pompowanego medium.

Na chwilę obecną wyróżniamy cztery podstawowe typy uszczelnienia wału a są to:

  • Uszczelnienie wargowe – znajduje zastosowanie w przypadku urządzeń nadciśnieniowych. Stosowane wyjątkowo rzadko. Przykładem zastosowania jest pomocnicze uszczelnienie silnika w pompach zatapialnych
  • Uszczelnienie sznurowe lub pakunkowe – to najstarsze znane rozwiązanie w kwestii uszczelnienia wału. Wykazują podstawową wadą, a mianowicie konieczność zapewnienia technologicznego wycieku pompowanej cieczy, który jest niezbędny do zapewnienia smarowania powierzchni ślizgowej. Przyczynia się to ubytków w pompowanej cieczy, co uniemożliwia zastosowanie tego typu pomp w przypadku pompowania cieczy wybuchowych czy też szkodliwie trujących. Korzystnie wpływa to natomiast na ograniczenie awaryjności i związanych z tym dużych wycieków cieczy. Właściwa eksploatacja pompy zapewnia kontrolowany wyciek na stałym, stabilnym poziomie.
  • Uszczelnienie mechaniczne – realizowane jest poprzez zastosowanie dwóch pierścieni ślizgowych, gdzie powierzchnia styku jest gładka o bardzo niskiej chropowatości. Pierścień stacjonarny znajduje się w korpusie, gdzie osadzony jest przy zastosowaniu gumowej uszczelki. Pierścień ruchomy z kolei zamontowany jest na wale pompy i obraca się wraz z nim. Odpowiedni docisk powierzchni ślizgowych uszczelnienia zapewnia utrzymanie ciśnienia roboczego, tak samo jak dodatkowa sprężyna na wale pompy. Czynnikiem smarującym w tym przypadku pełni pompowana ciecz, wypełniająca powierzchnię styku pomiędzy pierścieniami uszczelnienia.
  • Uszczelnienie magnetyczne – w przypadku tego uszczelnienia mamy do czynienia z brakiem fizycznego kontaktu między wałem pompy, a wałem napędu. Ich sprzężenie jest zrealizowane poprzez magnesy neodymowe. Zapewnia to 100% szczelności czyli brak jakichkolwiek wycieków. Jest to korzystne w przypadku pompowania toksycznych, szkodliwych, trujących czy też wybuchowych cieczy. Co ważne, w tym przypadku pompowane medium nie jest narażone na kontakt z powietrzem, co w przypadku niektórych mediów jest także bardzo istotne.
Next Article

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *