Tag: wpłukiwanie igłofiltrów

  • wpłukiwanie igłofiltrów

    Wpłukiwanie igłofiltrów.

    Wpłukiwanie igłofiltrów, to etap niezbędny w czasie instalacji zestawu igłofiltrowego. Jest to etap w trakcie którego, igłofiltry umieszczany są w gruncie na zadanej głębokości, w celu późniejszego podłączenia ich do...