Tag: ścieki

  • Bypassy ściekowe. Podstawowe informacje

    Prace związane z przebudową, remontem, renowacją, czy też modernizacją linii kanalizacyjnych, oraz wszelkich obiektów związanych z pompowaniem ścieków (oczyszczalnie, przepompownie), bardzo często zachodzi konieczność zastosowania czasowego obejścia, podstawowej linii tłoczącej...