Bypassy ściekowe. Podstawowe informacje

Prace związane z przebudową, remontem, renowacją, czy też modernizacją linii kanalizacyjnych, oraz wszelkich obiektów związanych z pompowaniem ścieków (oczyszczalnie, przepompownie), bardzo często zachodzi konieczność zastosowania czasowego obejścia, podstawowej linii tłoczącej ścieki. W tym celu stosowane są właśnie bypassy ściekowe. Jest to specyficzna konstrukcja, która pozwala na obejście głównej linii, w celu przeprowadzenia na niej niezbędnych prac, związanych z remontem czy też modernizacją.

Dobór właściwych rozwiązań w zakresie bypassu ściekowego.

W przypadku, kiedy konieczne będzie zastosowanie bypassu linii przesyłowej ścieków, koniecznością będzie prawidłowe jego zaplanowanie, odpowiedni dobór pomp, elementów armatury, oraz zaprojektowanie całej instalacji tymczasowej.

W przypadku każdej tego typu instalacji, potrzeby będą dość zróżnicowane, dlatego też, nie ma możliwości ustalenia uniwersalnych rozwiązań. Każde musi być indywidualnie dobrane do potrzeb konkretnej instalacji, oraz zakresu planowanych robót. Czasami wystarczające będą nieduże pompy o wydajności rzędu kilkunastu m3/godz. a czasem niezbędne będą zestawy agregatów o dużej wydajności, dochodzącej nawet do kilku tysięcy m3/godz. Należy także uwzględnić zmienność przepływu ścieków w ciągu doby i regulować cały czas pracą całego systemu, aby był optymalnie obciążony.

Warto tutaj podkreślić, iż dobieranie pomp do bypassu ściekowego tylko w oparciu o maksymalną wydajność pompy jest bardzo często spotykanym błędem. W tym zakresie należy uwzględnić dodatkowe czynniki, wpływające na straty wydajności, czyli długość i średnica linii tłocznej, czy też straty wynikające z konieczności zasysania. Jest to szczególnie istotne w przypadku zasysania z głębokości większej niż 2-3 metry. W przypadku głębności zasysania większej niż 6 metrów, straty wydajności większości pomp mogą dochodzić nawet do 50%, co w wielu przypadkach może doprowadzić do przeciążenia systemu, jeśli nie będzie on prawidłowo dobrany

Czynniki mające znaczny wpływ na straty tłoczenia są następujące:

  • Różnica wysokości na tłoczeniu
  • Średnica oraz długość linii tłocznej
  • Dodatkowa armatura na linii tłocznej (kolanka, trójniki, rozdzielacze)

Czynniki wpływające na straty linii ssawnej:

  • Różnica na wysokości ssania, między wlotem pompy, a poziomem lustra.
  • Średnica oraz długość przewodu ssawnego
  • Obecność dodatkowej armatury.

Dobierając więc pompy do obsługi bypassu ściekowego, należy uwzględnić wszystkie te czynniki, aby zagwarantować sobie, iż w krytycznych momentach, będziemy mieć do dyspozycji wystarczający zapas mocy całego zestawu, do prawidłowego pompowania ścieków.

więcej informacji na temat bypassów ściekowych na stronie https://www.klaudia.eu/baza-wiedzy/bypassy-sciekowe/

Previous Article
Next Article

2 Replies to “Bypassy ściekowe. Podstawowe informacje”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *